23 กันยายน 2563 เวลา
BLACKBOY THE SERIES First Chapter : KILL' EM ALL

 ชื่อหนังสือ BLACKBOY THE SERIES First Chapter : KILL' EM ALL
 ชื่อผู้แต่ง วีระชัย  ดวงพลา
 สำนักพิมพ์ สตาร์พิคส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก360 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 245 ครั้ง