23 กันยายน 2563 เวลา
บนผืนแผ่นดินไทย

 ชื่อหนังสือบนผืนแผ่นดินไทย
 ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช กนกแก้ว
 สำนักพิมพ์ร้อยแก้ววรรณกรรม
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า62 หน้า 
 ราคาปก 95 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 269 ครั้ง