23 กันยายน 2563 เวลา
หนังสือกวีนิพนธ์

ข้าพเจ้าและเธอบนเส้นทาง (16 มี.ค. 58)
คำถามของความเป็นมนุษย์ (16 มี.ค. 58)
จดหมายรักจากหิ่งห้อย (16 มี.ค. 58)

ชัยชนะของผู้แพ้ (16 มี.ค. 58)
ณ ริมธารแห่งกาลภพ (16 มี.ค. 58)
นิธาร (16 มี.ค. 58)

นิราศฮ่องกง (16 มี.ค. 58)
ไปเวียงจันทร์ (16 มี.ค. 58)
เพาะชำความคิด (16 มี.ค. 58)

เมฆมิถุนายน (16 มี.ค. 58)
รวมบทกวี "โลกเสมือนรู้สึกสมัย" (16 มี.ค. 58)
สายลมบุพกาล (16 มี.ค. 58)

ชีวิตรันทด : บริบทแห่งความเศร้า ของนางปฏาจารา (16 มี.ค. 58)
   

   1 of 1