23 กันยายน 2563 เวลา
กระเทียม (ชุดเกษตรกรรมลองทำดู)

 ชื่อหนังสือกระเทียม (ชุดเกษตรกรรมลองทำดู)
 ชื่อผู้แต่งรัตนา  โพธิรัชต์
 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า52 หน้า 
 ราคาปก 195 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 239 ครั้ง