31 ตุลาคม 2563 เวลา
หลังสู้ฟ้า ชาวนาสู้ฟัด 1 ไร่ 1 แสน ตอน ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ์

 ชื่อหนังสือ หลังสู้ฟ้า ชาวนาสู้ฟัด 1 ไร่ 1 แสน ตอน ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ์
 ชื่อผู้แต่ง ปกรณัม  ทับเที่ยง
 สำนักพิมพ์ โพสต์บุกส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า269 หน้า 
 ราคาปก 195 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 374 ครั้ง