31 ตุลาคม 2563 เวลา
เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง

 ชื่อหนังสือ เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง
 ชื่อผู้แต่ง ดาวเดียวดาย
 สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า175 หน้า 
 ราคาปก 175 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 171 ครั้ง