31 ตุลาคม 2563 เวลา
ริมฝั่งชานชรา

 ชื่อหนังสือ ริมฝั่งชานชรา
 ชื่อผู้แต่ง ปกาศิต  แมนไทยสงค์
 สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า192 หน้า 
 ราคาปก 165 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 197 ครั้ง