31 ตุลาคม 2563 เวลา
ราตรีสุดท้าย แห่ง ราชาธิปไตย ในกรุงสยาม

 ชื่อหนังสือ ราตรีสุดท้าย แห่ง ราชาธิปไตย ในกรุงสยาม
 ชื่อผู้แต่ง ประเทือง โพธิ์ชะออน
 สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า ๒๐๐๐
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า584 หน้า 
 ราคาปก 335 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 205 ครั้ง