31 ตุลาคม 2563 เวลา
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สุมาตรา-ชวา-บาหลี

 ชื่อหนังสือ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สุมาตรา-ชวา-บาหลี
 ชื่อผู้แต่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 สำนักพิมพ์ แสงดาว
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า192 หน้า 
 ราคาปก 650 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 228 ครั้ง