31 ตุลาคม 2563 เวลา
เพื่อการปฏิรูปมนุษย์ และสังคมอย่างลึกซึ้ง

 ชื่อหนังสือ เพื่อการปฏิรูปมนุษย์ และสังคมอย่างลึกซึ้ง
 ชื่อผู้แต่ง วิทยากร  เชียงกุล
 สำนักพิมพ์ แสงดาว
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า264 หน้า 
 ราคาปก 210 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 231 ครั้ง