31 ตุลาคม 2563 เวลา
พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท

 ชื่อหนังสือ พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท
 ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา  บัวงาม
 สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า152 หน้า 
 ราคาปก 135 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 161 ครั้ง