31 ตุลาคม 2563 เวลา
ที่นี่...คุณหมิง เมืองมหาวิทยาลัย เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ

 ชื่อหนังสือ ที่นี่...คุณหมิง เมืองมหาวิทยาลัย เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ
 ชื่อผู้แต่ง ทิพวรรณ  นาคะสุวรรณ
 สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า258 หน้า 
 ราคาปก 350 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 185 ครั้ง