31 ตุลาคม 2563 เวลา
ชุมชน ๑๐๐ ปี ในกรุงรัตนโกสินทร์

 ชื่อหนังสือ ชุมชน ๑๐๐ ปี ในกรุงรัตนโกสินทร์
 ชื่อผู้แต่ง ภราดร  ศักดา
 สำนักพิมพ์ แสงดาว
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า216 หน้า 
 ราคาปก 170 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 164 ครั้ง