31 ตุลาคม 2563 เวลา
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ซุ่ม) เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายใต้ปกครองสยาม

 ชื่อหนังสือ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ซุ่ม) เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายใต้ปกครองสยาม
 ชื่อผู้แต่ง วีระศักดิ์  จันทร์ส่องแสง
 สำนักพิมพ์ ยิปซีกรุ๊ป
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า208 หน้า 
 ราคาปก 175 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 163 ครั้ง