31 ตุลาคม 2563 เวลา
คนหลังฉากในประวัติศาสตร์รางเลือน

 ชื่อหนังสือ คนหลังฉากในประวัติศาสตร์รางเลือน
 ชื่อผู้แต่ง อนุสรณ์  ติปยานนท์
 สำนักพิมพ์ มติชน
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า176 หน้า 
 ราคาปก 150 บาท
                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 255 ครั้ง